مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۱

مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۱

اولویت های اصلی مهاجرت کانادا در سال های بعد طبق نامه فوق الذکر عبارتند از:

 

گسترش برنامه های آزمایشی مهاجرت واستقبال از تازه واردانی که امکان رشد اقتصادی کانادا را بعد از بحران کرونا فراهم می کنند. تسریع در فرآیند بهم پیوستن مجدد خانواده ها و کار بر روی برنامه های آزمایشی استانی

 

ارائه مسیرهای اقامت دائم کانادا به کسانی که مشاغلی مانند: مراقبت طولانی مدت در خانه، پزشکی یا سایر خدمات ضروری در زمان شیوع کرونا را ارائه داده اند.

 

 ادامه کار با همکاران کابینه برای حفاظت از سلامتی و ایمنی کانادایی ها که به صورت دلسوزانه و با مسولیت پذیری بالا، در مبادی ورودی کانادا حضور دارند.

 

 ایجاد مسیرهای اقامت دائم جدیدبرای نیروی کار موقت خارجی  برای حفاظت از نیروی کار آسیب پذیر در برابر کرونا و تامین امنیت کارگران برای تامین نیازهای نیروی کار کشاورزی و فرآوری مواد غذایی، با وزیر اشتغال، توسعه همکاری بیشتری انجام شود.ادامه کار با استانهای کانادا تا امکانات حمایتی برای اسکان مهاجران تازه وارد از جمله آموزش زبان فرانسه برای آنها فراهم شود.

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top