اولین محموله واکسن کرونا به کانادا رسید

اولین محموله واکسن کرونا به کانادا رسید

جاستین ترودو با انتشار پست اینستاگرامی از رسیدن اولین محموله واکسن کرونا به کانادا خبر داد . وی تاکید کرد: جنگ ما علیه کرونا هنوز تمام نشده و نکات بهداشتی و ایمنی همچنان باید رعایت گردد.

 

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top