توافق کانادا و ایالات متحده

توافق کانادا و ایالات متحده

تنها با گذشت یک هفته از زمان پایان قرارداد توافق بسته بودن مرز کانادا و ایالات متحده، نخست وزیر جاستین ترودو می‌گوید که بحث ها در مورد شرایط مرزی در جریان است و انتظار دارد که در هفته آینده به نتایجی در این مورد دست یابند

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top