بررسی نمونه های آزمایشی در کانادا

بررسی نمونه های آزمایشی در کانادا

سازمان مصونیت ملی کانادا هزاران نمومه خون را برای آنتی بادی مورد بررسی قرار می‌دهد تا آماری دقیق تر از میزان آلودگی به ویروس در چند هفته اخیر داشته باشد.
بیشتر افرادی که خون آنها آزمایش می شود، به دلیل نحوه جمع آوری خون از نتایج خود آگاه نمی شوند:این پروژه‌ها می توانند یک تصویر جزئی از میزان آلودگی در سراسر کشور ارائه دهند، اگرچه تا زمان انجام یک تحقیق خانگی، آماری واقعی برای نمایش وجود نخواهد داشت و تا زمانی که تست‌های آنتی بادی قابل حمل و دقیق در دسترس مردم نباشد این امر امکان پذیر نخواهد بود

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top