کارگران خارجی موقت از محدودیت‌های سفر به کانادا به علت شیوع بیماری معاف هستند

کارگران خارجی موقت از محدودیت‌های سفر به کانادا به علت شیوع بیماری معاف هستند

به دنبال امضای فرمان اجرائی روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ،حدود 525،000 نفر نخواهند توانست تا انتهای سال جاری به عنوان ساکنان دائم یا موقت به ایالات متحده منتقل شوند.
هدف از ممنوعیت مهاجرت جدید ترامپ اقدامی موقت برای محافظت از کارکنان ایالات متحده در دوران رکود اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر کویید نوزده است-.
در همین حال،کارگران خارجی موقت از محدودیت‌های سفر به کانادا به علت شیوع بیماری معاف هستند و قادر به ورود به کانادا حتی از ایالات متحده می باشند

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top