حباب های شیشه ای یوگا در کاناد

حباب های شیشه ای یوگا در کاناد

در تورنتو جلسات یوگا در فضای باز و به شکل جدیدی برگزار می‌شود.

این حباب‌های شیشه‌ای با فاصله ایمنی به ورزشکاران فضای کافی داده و مرتبا بعد از هر جلسه ضدعفونی می‌شوند.

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top