فاز دوم بازگشایی‌ها در تورنتو آغاز می‌شود

فاز دوم بازگشایی‌ها در تورنتو آغاز می‌شود

فاز دوم بازگشایی‌ها در تورنتو آغاز می‌شود

افراد می‌توانند از رستوران‌های در فضای باز استفاده کرده، به آرایشگاه بروند و به مراکز خرید سرپوشیده بروند.

شیوع کووید-۱۹ همچنان تهدیدآمیز است و مناطق دیگر با بررسی‌های بیشتر بازگشایی خواهند شد

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top