استفاده از ماسک در کانادا

استفاده از ماسک در کانادا

پزشکان و اپیدمیولوژیست‌ها خواستار گسترده شدن استفاده از ماسک‌های غیر پزشکی در برخی مکان‌های عمومی از جمله وسایل نقلیه عمومی و مکان های بسته و پاساژها هستند.

در حال حاضر در  اتاوا، تورنتو، همیلتون و گلف، استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی را اجباری کرده‌اند. 

البته کودکان زیر ۲ سال و افرادی که به دلیل مشکلات تنفسی یا وضعیت پزشکی یا ناتوانی‌های دیگری که توانایی استفاده از ماسک را ندارند از این قانون مستثنی هستند
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top