مشاغل بیشتری در انتاریو از امروز با شروع فاز دوم بازگشایی ها به فعالیت بازمی‌گردند.

مشاغل بیشتری در انتاریو از امروز با شروع فاز دوم بازگشایی ها به فعالیت بازمی‌گردند.

 آرایشگاه‌ها،رستوران‌ها در فضای باز و استخرها کار خود را آغاز خواهند کرد اما مناطقی که با ایالات متحده هم مرز هستند و خطر شیوع کووید-۱۹ در آنها بالاتر است، همچنان تعطیل خواهند بود.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top