اخبار جدید اداره مهاجرت

اخبار جدید اداره مهاجرت

اداره مهاجرت کانادا اطلاعات جدیدی برای مسافرت به این کشور ارائه کرده که در آن انعطاف بیشتری در مورد دیدار خانواده‌ها نشان می‌دهد.

کسانی که برای دیدار با اعضای نزدیک خانواده به کانادا مسافرت می‌کنند به مدت حداقل ۱۵ روز می‌توانند اقامت داشته باشند.

به افسران مهاجرت نیز تاکید شده که در بررسی درخواستها نرمی بیشتری نشان داده شود
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top