فوتی ناشی  از ابتلاء به کووید-۱۹

فوتی ناشی از ابتلاء به کووید-۱۹

بانی هنری،مسئول بهداشت بریتیش کلمبیا گفت: باعث خوشحالی است که بگویم ۴ روز متوالی بدون فوتی ناشی  از ابتلاء به کووید-۱۹ را در استان تجربه می‌کنیم .

وی افزود:در سراسر جهان مبتلایان جدید افزایش یافته و باید گفت شیوع بیماری کرونا همچنان ادامه دارد و پایان مشخصی نمیتوان برای آن در نظر گرفت.

او در مورد اعتراضات وسیع ضد نژاد پرستی که در مرکز ونکوور برگزار شده بود ابراز ناامیدی کرد زیرا گردهمایی بیش از ۵۰ نفر مجاز نبوده است.
او برگزار کنندگان را تشویق به یافتن راهی برای کمتر کردن جمعیت معترضین به منظور کاهش انتقال بیماری خواهد کرد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top