با ثبات ترین کشورها از لحاظ سیاسی کدام کشورها هستند؟

با ثبات ترین کشورها از لحاظ سیاسی کدام کشورها هستند؟


بر اساس آمار منتشر شده در رابطه با بهترین کشورها در سال 2020 که بررسی شده است، کانادا باثبات ترین کشور جهان از نظر سیاسی است. دانمارک، هلند، اتریش، نروژ و سوئیس رتبه دوم تا هفتم این فهرست را از آن خود کرده‌اند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top