جاستین ترودو و گفته هایش در خصوص نژاد پرستی

جاستین ترودو و گفته هایش در خصوص نژاد پرستی


جاستین ترودو: "نژادپرستی همه جا محکوم است، در آمریکا یا کانادا، ما به عنوان یک جامعه نیاز داریم که در کنار هم باشیم، در برابر تبعیض‌ها بایستیم، با احترام در کنار یکدیگر باشیم و درک کنیم که ما در این زمینه کارهایی داریم که باید انجام دهیم"

با افزایش اعتراضات در رابطه باکشته شدن جورج فلوید، جاستین ترودو از کانادایی‌ها خواست که هر گونه نژادپرستی را کنار بگذارند.او می گوید کرد که نژادپرستی ضد سیاه‌پوستان حقیقتی است که در کانادا هم وجود دارد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top