تظاهرات هزاران نفر در اعتراض به تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان در تورنتو

تظاهرات هزاران نفر در اعتراض به تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان در تورنتو


به دنبال سقوط یک دختر 29 ساله به نام ریجس کورچینسکی از بالکن طبقه چهارم آپارتمانی در تورنتو و کشته شدن سیاهپوست دیگری توسط پلیس در امریکا، هزاران نفر در داون تان تورنتو به خیابان ها آمدند و شعارهایی مانند " ما پلیس نژاد پرست نمیخواهیم" ، " زندگی سیاهان اهمیت دارد" و " عدالت برای ریجس" سر دادند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top