کدام شهرهای دنیا توانستند شرایط اقتصادی بعد از کرونا را بهتر مدیریت کنند؟

کدام شهرهای دنیا توانستند شرایط اقتصادی بعد از کرونا را بهتر مدیریت کنند؟


بر اساس گزارش منتشر شده در این رابطه شش شهر بزرگ کانادا جزو صد شهر برتر دنیا شناخته شده‌اند که بهترین عملکرد را در زمینه مدیریت اقتصاد در دوران کرونا داشته‌اند. از کشور کانادا شهرهای کلگری، اتاوا، ونکوور، تورنتو، مونترال و کبک به ترتیب در جایگاه‌های ۳۸، ۴۰، ۵۳، ۵۴، ۵۸ و ۷۰ این فهرست قرار دارند. پنج شهر سنگاپور، کپنهاگ، هلسینکی، اسلو و دبی در صدر این فهرست قرار دارند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top