آیا زنبورهای خطرناک و کشنده آسیایی بالاخره به انتاریو آمدند و کابوس بعدی سال 2020 شدند؟

آیا زنبورهای خطرناک و کشنده آسیایی بالاخره به انتاریو آمدند و کابوس بعدی سال 2020 شدند؟


علی رغم اینکه برخی از افراد می گویند که این زنبورها را مشاهده کرده اندو فیلم های زیادی را منتشر کزده اند، خوشبختانه هنوز به طور رسمی وجود این زنبورها در استان تایید نشده است. صدها هزار نفر در محدوده آبشار نیاگارا و تورنتو نسبت به وجود زنبورهای خطرناک آسیایی ابراز نگرانی کرده اند. کارشناس بیولوژی زنبور آقای Gard Otis در این رابطه می گوید که " هیچ کدام از ویدیوهای منتشر شده در صفحات اجتماعی، نشانگر آن گونه ی کشنده و خطرناک نیست و احتمال وجود این زنبور ها در انتاریو مانند برنده شدن شما در لاتاری 50 میلیون دلاری است!
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top