ادامه حمایت کانادا از سازمان بهداشت جهانی

ادامه حمایت کانادا از سازمان بهداشت جهانی


علی رغم این که دونالد ترامپ سازمان بهداشت جهانی را تهدید کرده است تا در صورت عدم به دست آوردن موفقیت های چشم گیر تا 30 روز آینده، کمک های مالی امریکا به آن سازمان را برای همیشه قطع می کند، نخست وزیر ترودو در سخنرانی خود گفت کانادا همیشه حامی این سازمان بوده است و خواهد بود.
امریکا سالانه 450 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک می کند ولی به دلیل آن چه ترامپ "وابسته بودن این سازمان به چین" بیان کرده است، ممکن است این کمک ها به زودی متوقف شوند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top