بازگشایی اپل استورها

بازگشایی اپل استورها


شرکت اپل اعلام کرد با بهبود نسبی اوضاع، برخی از فروشگاه های خود در برخی از شهرهای کشور را بازگشایی خواهد کرد اما اقدامات بهداشتی در این فروشگاه ها به طور کامل رعایت خواهد شد. در این هفته، 12 فروشگاه اپل در بریتیش کلمبیا، آلبرتا، مانیتوبا و نوااسکوشیا فعالیت خود را از سر خواهند گرفت اما فروشگاه های آنتاریو و کبک همچنان تعطیل خواهند بود.
اعلام شده است که استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در اپل استورها الزامی است.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top