پایان امتیازات ویژه آمازون برای کارکنانش

پایان امتیازات ویژه آمازون برای کارکنانش


آمازون اعلام کرده است که از آخر می، امتیازات مالی ویژه ای که در دوران شیوع کرونا به کارکنان خود می داد را در کانادا متوقف خواهد کرد. یکی از این امتیازات، پرداخت 2 دلار اضافه برای هر ساعت کاری بود.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top