تنها منطقه بدون کرونا در کانادا

تنها منطقه بدون کرونا در کانادا


در حالی که نه تنها در سراسر کانادا بلکه در تمام دنیا هر روز به تعداد افرادی که به کووید-19 مبتلا می شوند اضافه می شود، سرزمین های شمالی Nunavut تنها محلی در کشور هستند که هیچ موردی از ابتلا به این بیماری در آن جا گزارش نشده است. البته این بدین معنی نیست که ساکن این منطقه زندگی راحت بدون قرنطینه را دارند بلکه مدارس و مهدکودک ها تعطیل است، فروشگاه ها نیز قوانین فاصله 2 متری بین افراد را اجرا می کنند. همچنین ورود و خروج به این منطقه ممنوع است و فقط سفر های ضروری انجام می شود.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top