اگر واجد دریافت کمک های مالی دولت نیستید، درخواست ندهید!

اگر واجد دریافت کمک های مالی دولت نیستید، درخواست ندهید!

نخست وزیر ترودو اعلام کرد اگرچه در حال حاضر دولت به صورت دست و دلبازانه در حال ارایه کمک های مالی به مردم و صاحبان کسب و کار های کوچک و بزرگ است، اما پس از اینکه کمی شرایط عادی شد تمام پرونده ها بررسی شده و هر گونه تخلف در دریافت این کمک ها شناسایی خواهد شد.
برخی گزارش ها نشان می دهد تا کنون 200 هزار درخواست کمک مالی مشکوک بوده و ممکن است درخواست دهنده واجد شرایط دریافت کمک مالی نبوده باشد اما دولت به کارمندان خود اعلام کرده فعلا به بررسی آن ها نپردازند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top