رستوران‌های کانادایی خود را برای بازگشایی آماده می کنند.

رستوران‌های کانادایی خود را برای بازگشایی آماده می کنند.


پس از گذشت 7 هفته بالاخره بسیاری از رستوران ها در کانادا، خود را برای بازگشایی مجدد آماده می کنند. مدیر کافه‌های زنجیره‌ای The Vancouver اعلام کرده است که تا کنون هیچ پروتکلی مربوط به حفظ سلامت ارائه نشده است و رستوران ها عمدتا براساس توصیه‌های بهداشتی و نتایج حاصل از تجربیات کسب‌وکارهای دیگر، تصمیم‌گیری می‌کند.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top