داگ فورد نخست وزیر انتاریو در سخنرانی خود به تورنتویی ها امید داد که بازگشایی اقتصاد روزدتر از آنچه که حدس می زدیم، اتفاق خواهد افتاد.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو در سخنرانی خود به تورنتویی ها امید داد که بازگشایی اقتصاد روزدتر از آنچه که حدس می زدیم، اتفاق خواهد افتاد.


او همچنین گفت : آینده ما دست خود ماست. نمودار ابتلا به ویروس کرونا نزولی است و اگر همانطور که تا کنون رعایت کرده ایم، ادامه دهیم خیلی زودتر از آنچه که تصور می کردیم می توانیم از شهر خارج شویم. با تشکر از همه کسانی که نقشی در مبارزه با COVID-19 داشتند، ما پیشرفت زیادی کرده ایم و امیدوارم که در روزها و هفته های آینده ، بتوانیم مشاغل بیشتری را باز کنیم.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top