پرواز های بین المللی ایرکانادا از دسامبر مجددا انجام خواهد شد

پرواز های بین المللی ایرکانادا از دسامبر مجددا انجام خواهد شد


ایر کانادا پیش بینی کرده است در تعطیلات کریسمس افراد می توانند سوار هواپیماهای این شرکت شوند و به سراسر دنیا سفر کنند هر چند که متقاعد کردن مردم جهت حفظ امنیت و سلامت ممکن است چالش برانگیز باشد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top