اتاوا پیک بیماری کووید-19 را رد کرده است

اتاوا پیک بیماری کووید-19 را رد کرده است


شواهد نشان می دهد که اتاوا دوران اوج (پیک) بیماری را رد کرده و وضعیت رو به بهبود است. تعداد افرادی که روزانه به کووید-19 مبتلا می شوند در اتاوا کاهش یافته است. تعداد 1،372 مورد قطعی ابتلا به کروناویروس در اتاوا گزارش شده است و خبر خوب این که از روز چهارشنبه هیچ مورد فوتی در این استان مشاهده نشده است و تعداد کل فوتی ها همچنان 76 نفر می باشد.
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top