ویزای کار کانادا با وجود داشتن سوء پیشینه ممکن است؟

اگر بازار کار کانادا را در نظر بگیریم خواهیم دید که کسب ویزای کاری کانادا هدف بسیاری از مردمان سراسر جهان است. اما با قوی تر شدن سیستم های امنیتی و ساز و کار قانون مهاجرت در کانادا، کسب ویزای کاری کانادا برای افراد دارای سوء پیشینه دشوار تر شده است. ویزای کاری موقت به متقاضیان اجازه می دهد تا همراه خانواده درجه اول خود به کانادا بیایند و آنجا کار کنند؛ کسب سابقه و تجربه کار در کانادا نیز هنگام تقاضای اقامت دائم کانادا امتیاز مهمی محسوب می شود.

اما جرایمی وجود دارند که مانع از دریافت ویزای کاری کانادا می گردند؛ منجمله:

رانندگی در حال مستی

سرقت

نقض قوانین راهنمایی رانندگی

ضرب و شتم

رانندگی خطرناک

در اختیار داشتن مواد مخدر غیرقانونی    

آیا این امکان وجود دارد که فردی با ارتکاب این جرایم بتواند ویزای کاری کانادا را بگیرد؟ پاسخ اجمالی مثبت است چرا که مسیر دریافت ویزای کاری کانادا به تاریخ ارتکاب جرم و فاصله آن تاریخ تا زمان ارائه درخواست ویزای کار بستگی دارد. به بیان دقیق تر آنچه اهمیت دارد مدت زمانی است که از صدور حکم و مجازات فرد مجرم تا زمان درخواست ویزای کار سپری شده است.

اگر این مدت زمان 5 سال یا کمتر است فرد متقاضی می تواند همزمنان با ارائه درخواست ویزای کاری به منظور بر طرف کردن مشکل ممنوعیت ورود به کانادا درخواست مجوز اقامت موقت یا TRP دهد. گفتنی است TRP افراد ممنوع الورود به کانادا را به طور موقت از ممنوع الورودی معاف می کند. آنها می تواند تا سه سال در کانادا بمانند اما طول مدت صدور TRP ها معمولا به دلیل ورود فرد متقاضی به داخل کانادا بستگی دارد.

بنابراین در مورد درخواست ویزای کاری، TRP برای همان مدت زمانی صادر می شود که ویزای کار صادر خواهد شد تا متقاضیان ممنوع الورود بتوانند در طول مدت اقامت خود در کانادا مقیم قانونی محسوب شوند. اما اگر مدت زمان سپری شدن از زمان پایان حکم و مجازات 5 سال یا بیشتر است فرد متقاضی می تواند درخواست بازپروری دهد که این درخواست راه حل دائمی برای ممنوع الورودی به کانادا است. وقتی با درخواست او موفقت شد، او می تواند آزادانه به کانادا رفت و آمد کند و نگران داشتن سوئ پیشینه خود هم نباشد. فقط تنها مساله زمان رسیدگی به درخواست های بازپروری است که ممکن است تا یک سال به طول بینجامد.

اما اگر از زمان سپری شدن حکم و مجازات به خاطر یک جرم غیرخطیر تا زمان ارائه درخواست ویزای کاری 10 سال یا بیشتر گذشته باشد فرد بازپروری شده در نظر گرفته خواهد شد. در اینجا سپری شدن زمان خود به خود ممنوع الورودی او را بر طرف کرده است. بر خلاف درخواست برای بازپروری یا rehabilitation در اینجا به اسناد و مدارک نیازی نیست و فقط افسر مهاجرت پرونده فرد متقاضی را ارزیابی خواهد کرد.

اما باید توجه داشت که در این حالت هم با اینکه فرد دیگر ممنوع الورود نیست، وجود سوء پیشینه در پرونده وی می تواند هنگام رسیدگی به درخواست ویزای کاری او مشکلاتی را ایجاد کند. افسران مهاجرت دایره اختیارات گسترده ای دارند و آنها هستند که نظر نهایی را راجع به ممنوع الورودی فرد خواهند داد. ممکن است در واقعیت فرد دارای سوء پیشینه بازپروری شده در نظر گرفته شود اما افسر مهاجرت او را به صلاحدید خود ممنوع الورود اعلام کند.  

در اینجا احتیاطا توصیه می شود که فرد متقاضی نامه ای از طرف یک حقوقدان یا وکیل ضمیمه درخواست خود کند که در آن با اشاره به بندهای مختلف قانون مهاجرت کانادا بیان شود که فرد متقاضی دیگر ممنوع الورود نیست. بدین ترتیب دایره اختیارات افسر مهاجرت محدود تر می شود و اطمینان حاصل خواهد شد که به پرونده وی به صورت نرمال رسیدگی خواهد شد. 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top