کار دانشجویی در پردیس دانشگاه های کانادا

کار دانشجویی در داخل پردیس دانشگاه های کانادا چگونه است؟ باید گفت که همانطور که از نام این کار بر می آید، کارفرمای شما داخل محوطه خود دانشگاه است؛ کارفرما ممکن است:

  • خود دانشگاه های کانادا
  • سازمان دانشجویی
  • پیمانکار خصوصی مشغول کار در محدوده پردیس باشد

شرایط کار در پردیس دانشگاه های کانادا

در اولین روز ترم می توانید کار در دانشگاه را شروع کنید؛ البته باید دارای شرایط زیر باشید

  • ویزای تحصیلی معتبر
  • دانشجوی تمام وقت خارجی مشغول تحصیل در دانشگاه های کانادا بوده و یا دانشجوی مبادله ای و میهمان باشید

چند ساعت در هفته می توان داخل پردیس کار کرد؟

اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا تعداد ساعات هفته ای را که مجاز به کار هستید محدود نکرده است. برخی از کارفرمایان در دانشگاه ای کانادا ممکن است تعداد ساعاتی را که دانشجو می تواند داخل پردیس کار کند محدود نمایند

مزایای کار در پردیس

با کار در پردیس دانشگاه می توانید دایره اجتماعی و حرفه ای خود را گسترس دهید، با جامعه دانشگاهی بیشتر آشنا شوید و کسب تجربه کنید و یادگیری خود را افزایش دهید. بخشی از شهریه دانشجویان خارجی دوره لیسانس از طریق فرصت های شغلی داخل پردیس تامین می شود 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top