آیا مهاجران میتوانند در هر زمان که خواستند ایالت خود را در کانادا جا به جا نمایند؟

در هنگام مهاجرت و گرفتن دعوت نامه از شهر و ایالتی خاص در کانادا ، همیشه این سوال پیش می آید که آیا میشود بعد از مدتی که از ورودمان به خاک کانادا گذشت محل زندگی و ایالت خود را عوض کنیم؟

باید بگوییم تغییر محل زندگی در کانادا مقدور است اما بنا به قوانینی در زیر توضییح میدهیم:


به غیر از کبک که از سال 1981 قوانین را خودش تعیین میکند، تمامی ایالت های کانادا طبق بند 6 قانون کانادا به افرادی که کارت  PR کانادا دارند این حق را میدهند که در هر کجای کانادا که خواستند زندگی کنند.. 

هنگامی که یک ایالت برای فردی دعوت نامه صادر میکند اداره ی مهاجرت کانادا آن فرد را از لحاظ امنیتی و پزشکی چک میکند و هنگامی که فرد به خاک کانادا وارد میشود اداره مهاجرت بررسی مینماید که آیا فرد واقعا قصد زندگی درایالتی که برای او دعوت نامه ارسال شده را دارد یا خیر.

تا قبل از دریافت کارت اقامت ، متقاضی در صورت مهاجرت به روش های مخصوص ملزم است در ایالتی که برای او دعوت نامه فرستاده زندگی نماید ولی بعد از گرفتن کارت پی آر کانادا میتواند در هر شهر و ایالتی که مایل بود زندگی کند.


برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان کانادا ایکس در ارتباط باشید.


More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top