با سابقه کار و تحصیلات بالاتر در کانادا درآمد بالاتری خواهید داشت

متوسط دستمزد اولیه و در شروع کار مهاجران کانادا در سال 2017 حدود 25,900 دلار کانادا بوده است و در این گزارش آمده است که این رقم بالاترین دستمزد در بین مهاجران از سال 1981 بوده است. در عین حال از متوسط درآمد کل جمعیت شاغل کانادا در سال 2017 که 36,100 دلار کانادا بوده است بسیار پایین تر است.

به گزارش Statistics Canada بخشی از دلیل افزایش دستمزدهای اولیه را می توان ناشی از افزایش دارندگان ویزای کار که اقامت دائم ندارند و در کانادا سابقه کار دارند و در حال گذار به وضعیت اقامت دائم هستند دانست.

از سال 2007 تا 2016 که کانادا از مهاجران استقبال کرده است، تعداد مهاجرانی که در کانادا سابقه کار داشته اند و پس از یک سال از ورود خود مالیات پرداخته اند 166 درصد رشد داشته است در حالی که تعداد مهاجرانی که سابقه کار در کانادا نداشته اند تنها 2 درصد افزایش داشته است.

دستمزد مهاجران معمولا به تناسب سال هایی که پس از اقامت دائم در کانادا حضور داشته اند افزایش می یابد. اگر نگاهی به مهاجرانی که در سال 2007 به کانادا پذیرفته شده اند بیندازیم می بینیم که متوسط دستمزد آنها پس از یک از سال از ورودشان به کانادا 20,400 دلار کانادا بوده است. با گذشت یک دهه و در سال 2017 متوسط دستمزد همین گروه به 33,500 دلار کانادا رسیده و یعنی افزایش 64 درصدی داشته است.

با نگاه دقیق تر به مهاجرانی که بیشترین افزایش دستمزد را در این بازه زمانی ده ساله داشته اند خواهیم دید که دارندگان ویزای کاری کانادا و ویزای تحصیلی کانادا بیشترین دستمزد را در سال 2017 داشته اند:  63,800 دلار کانادا. دستمزد این افراد نسبت به مهاجرانی که تنها ویزای کاری کانادا را داشتند و نسبت به کل جمعیت کانادا بیشترین افزایش را داشته است.

 

نکته دیگر این است که سابقه کار قبل از درخواست اقامت دائم هم در ماندن مهاجران در استانی که در بدو ورود به کانادا در آن اسکان کردند نقش ایفا می کند. این مطالعه دریافته است که 90 درصد مهاجران کاری/اقتصادی که در سال 2012 به کانادا پذیرفته شده اند پس از گذشت پنج سال هنوز در همان استان اقامت دارند. نرخ ماندن مهاجرانی که قبل از آمدن به کانادا سابقه کار داشته اند 81 درصد است.

در مجموع 86 درصد مهاجرانی که در سال 2012 از طرف کانادا پذیرفته شده اند، در سال 2017 اظهارنامه مالیاتی خود را در همان استانی که اولین بار به عنوان مقیم دائم در آن سکونت کردند پر کرده اند.


More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top