بنزین در کانادا

بنزین در کانادا هر روز قیمت متفاوتی دارد و بصورت ثابت نیست و هر شرکت نفتی نرخ بنزین را با یک قیمت عرضه میکند

.قیمت ها هر روز در حال تغییر است و به همین دلیل جایگاه های پمپ بنزین تابلوی قیمت ندارند
اما قانون مهمی وجود دارد که نشان میدهد اختلاف قیمت هر جایگاه با جایگاه کناریش نباید بیشتر از یک یا دو سنت باشد

.قیمت بنزین نسبت به عرضه و تقاضا احتساب میشود
.اما بطور کلی قیمت بنزین شب ها کمتر روز است
.و با حقوق یک ساعت کارگری توانایی خریدبیشتر از 10 لیتر بنزین مهیا است

اپلیکیشن Gasbuddy.com با توجه به منابع فراوان داده ای خود،بهترین قیمت بنزین را در نزدیکترین جایگاه پمپ بنزین به شما معرفی می کند. این اپلیکیشن لیست جایگاه های سوخت کانادا را
 براساس اطلاعات استفاده کنندگان برنامه خود به روز می کند. میزان این صرفه جویی تا 10درصد در هر لیتر برابر 6دلار برای یک باک پر 60 لیتری خواهد بود. از اپلیکیشن ها دیگر میتوان CAA و Waze و Gas Guru را نام برد
اگر شما کارت عضویت فروشگاه های عمده فروشی کاستکو را داشته باشید . 10 سنت تخفیف برای هر لیتر خواهید داشت. این تخفیف 6تا10دلاری در هر باک میتواند جبران کارت عضویت 60تا80دلار/سال این فروشگاه باشد. فقط توجه داشته باشید که پمپ های داخل فروشگاه بسیار خلوت تر از بیرون است

.برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناسان کانادا ایکس در ارتباط باشید
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top