آثار بودجه امسال کانادا روی مهاجرت

آثار بودجه امسال کانادا روی مهاجرت

بودجه سال 2018 کانادا و آثار آن روی مهاجرت

اداره مهاجرت اخیرا فهرستی از مبالغی که در بودجه سال 2018 برای مهاجرت به این کشور در نظر گرفته شده است را به شرح زیر منتشر کرده:

حمایت از زنان و دختران

  • مبلغ 20 میلیون دلار در یک دوره پنج ساله برای کمک به زنانی که در مناطق جنگ زده حضور دارند
  • مبلغ 30 میلیون دلار در یک دوره سه ساله برای کمک به زنان تازه وارد به کانادا برای آنکه بتوانند کاریابی کنند (این پروژه آزمایشی است و اگر موفقیت آمیز باشد ادامه خواهد یافت یا ممکن است بودجه آن اضافه شود)

حمایت از کارکنان خارجی

  • مبلغ 196 میلیون دلار در یک دوره پنج ساله که مبلغ 180 میلیون دلار آن مستقیم به اداره مهاجرت کانادا تخصیص می یابد، برای نظارت به برنامه استخدام کارکنان خارجی و سلامت آن. بخشی از این بودجه به بحث Open Work Permit اختصاص داده خواهد شد.

حفظ مرزهای کشور و مقابله با مهاجرت غیر قانونی

  • مبلغ 175 میلیون دلار برای حفظ مرز مشترک بین کانادا و آمریکا. از این مبلغ 18 میلیون دلار در اختیار اداره مهاجرت قرار می گیرد تا به وضعیت کسانی که به طور غیرقانونی وارد کانادا می شوند رسیدگی کند.

حمایت از مهاجرت فرانسوی زبانان

  • اختصاص مبلغ 41 میلیون دلار طی سال های 2018 تا 2023 به برنامه مهاجرت فرانسوی زبانان به کانادا (به این دلیل که بیشتر افرادی که به کانادا مهاجرت می کنند فرانسه نمی دانند)

برنامه ویزای راه اندازی (استارتاپ) Start-Up Visa

  • اختصاص مبلغ 7 میلیون دلار در یک دوره پنج ساله و از آن پس 800 هزار دلار در سال برای تأکید بر روی مهاجرت استارت آپ به عنوان یک راه دائمی برای مهاجرت به کانادا

پذیرش مهاجر در سال های 2018 تا 2020

  • نظر به آنکه دولت کانادا قصد دارد درمجموع سه سال 2018 تا 2020 حدود یک میلیون مهاجرت بپذیرد مبلغ 747 میلیون دلار بودجه به این سه سال اختصاص داده شده است (در مجموع در شش سال آینده مبلغ 875 میلیون دلار صرف پذیرش مهاجر به کانادا خواهد شد)

با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد که آینده مهاجرت به کانادا حداقل ظرف سه تا شش سال آینده روشن باشد. البته در عمل چه شود باید صبر کرد و دید.

مشاوران فارسی زبان کانادایکس پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند . 


More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top