قوانین انگشت نگاری ویزای کانادا درحال تغییر است

مرکزهای درخواست ویزاVAC در اروپا و آفریقا و خاورمیانه از تاریخ 2 نوامبر 2019 خدمات و هزینه ها را تغییر خواهند داد.

مراکز ارایه خدمات درخواست ویزا و انگشت نگاری در سراسر جهان موسوم به VACطبق قراردادی با دولت کانادا مشغول به ارائه خدمات درخواست ویزا و انگشت نگاری به عموم افراد هستند. 

این قرارداد در تاریخ 1 نوامبر 2019 به پایان می رسد و از تاریخ 2 نوامبر خدمات بر اساس قرارداد جدید و با اعمال مقداری تغییرات در نحوه خدمات و هزینه ها  انجام خواهد شد.

تا تاریخ 1 نوامبر 2019 می توانید طبق روال قبلی خدمات ویزا و انگشت نگاری را در یافت نمایید و نیازی به گرفتن وقت قبلی ندارید.

از تاریخ 2 نوامبر 2019 هزینه های قابل پرداخت جهت خدمات درخواست ویزا و انگشت نگاری افزایش خواهد یافت .

ضمنا جهت مراجعه به مراکز انگشت نگاری نیاز به گرفتن وقت قبلی و هماهنگی خواهد بود.


برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان کانادا ایکس در تماس باشید.


More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top