بیشترین رشد جمعیت مهاجران در جزیره پرنس ادوارد

در ماه های آوریل و جولای سال جاری، استان های کانادا از مهاجرت نفع زیاد برده و جمعیتشان افزایش یافته است. در مجموع جمعیت کانادا طی این بازه زمانی سه ماهه بیش از 181 هزار نفر افزایش یافته و در اول جولای سال جمعیت این کشور 37,589,262 برآورد شده است
ین عدد حاکی از این است که طی 48 سال گذشته، سه ماهه مزبور بزرگترین دوره به لحاظ افزایش جمعیت کانادا بوده است. مهاجران، ساکنان موقت و افرادی که به خارج از کانادا مهاجرت کرده بوده اند و اکنون بازگشته اند سه عامل محرک رشد جمعیت کانادا بوده اند. در دومین فصل از سال 2019 حدود 94000 مهاجر جدید هم وارد کانادا شده اند

بین ماه های آوریل و جولای مهاجرت افراد خارجی به داحل کانادا در تمام استان های کانادا به علاوه منطقه یوکان مثبت بوده است. بنا به گفته ی سازمان مهاجرت عامل اصلی افزایش جمعیت کانادا در فصل دوم سال جاری بوده است. در این میان اما جزیره پرنس ادوارد سریع ترین رشد جمعیت را در دوره ی سه ماهه در کل کانادا داشته است

جمعیت این استان طی فصل دوم سال افزایش 0.08 درصدی داشته که عمده ی این افزایش ناشی از مهاجرت بوده است؛ حدود 78 درصد افزایش جمعیت این استان طی فصل دوم سال ناشی از مهاجرت بوده است

اما در استان کبک، مهاجرت خارجی ها به داخل این استان حدود 87 درصد کل افزایش جمعیت را بین ماه های آوریل تا جولای در بر می گیرد؛ این رقم در استان انتاریو 85.5 درصد بوده است. سهم استان های بریتیش کلمبیا و آلبرتا هم از افزایش جمعیت توسط مهاجران به ترتیب 78.2 و 61.1 درصد بوده است

همچنین، مهاجرت خارجی ها به داخل منیتوبا و ساسکاچوان هم کمک کرد تا مقداری از کاهش جمعیت این استان ها که ناشی از مهاجرت به سایر استان ها بود، بر طرف شود. نوا اسکوشیا و نیو برانزویک هم از افزایش جمعیت بی نصیب نمانده و طی این فصل، به ترتیب 0.5 و 0.4 درصد از افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت خارجی ها سود بردند

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top