انتخابات فدرال کانادا در ماه اکتبر

همانطور که می دانید، 21 اکتبور انتخابات فدرال و سرنوشت ساز، هم برای کانادایی ها و هم برای متقاضیان مهاجرت به این کشور، برگزار خواهد شد و کانادایی ها به پای صندوق های رای خواهند رفت تا دولت فدرال بعدی را انتخاب کنند. 

باید توجه داشت که صرف حضور در کانادا چه به عنوان دانشجو یا توریست شما را واجد شرایط رای دادن نمی کند. بلکه فقط افرادی می توانند رای خود را به صندوق ها بیندازند که شرایط زیر را داشته باشند

شهروند کانادا باشند؛

در روز رای گیری 18 سال یا بیشتر سن داشته باشند؛

برای رای دادن ثبت نام کرده باشند

برای ثبت نام جهت رای دادن وقت هست، فقط کافی است مدارک مورد نیاز را همراه داشته باشید. این مدارک عبارت اند از: مدارک هویتی که شامل نام و نام خانوادگی و نشانی منزل شماست. راحت ترین مدرک هویتی گواهینامه رانندگی است اما هر کارت و مدرکی که نام و نام خانوادگی، نشانی سکونت و عکس شما روی آن باشد و دولت فدرال کانادا یا دولت استان محل سکونت تان آن را صادر کرده باشد قبول است. اگر هم اینها را ندارید می تواند هر مدرکی که حاوی نام و نام خانوادگی و نشانی منزل شماست را همراه بیاورید. این مدارک اعم از پاسپورت، گواهینامه ولادت، کارت های عضویت و اهدای خون و بسیاری مدارک دیگر می شود. اگر هم هیچ کارت و مدرکی ندارید باز هم جای نگرانی نیست. شخص دیگری می تواند به جای شما رای دهد اما باید هویت خود را نشان دهد

بیایید بدترین وضع موجود را تصور کنیم. در بدترین حالت هم اگر بی خانمان و فاقد نشانی سکونت هستید باز هم می توانید رای دهید مشروط بر اینکه کارت هویتی و محلی که در آن گذران وقت می کنید را ارائه کنید. در اینجا هم باز اگر فاقد کارت هویتی هستید شخص دیگری می تواند به جای شما رای دهد اما باید هویت خود را نشان دهد

برای رای دادن زمان کافی در اختیار دارید. می توانید جلوتر و در روزهای 11 تا 14 اکتوبر زودتر از موعد رای بدهید. بر حسب قانون، کارفرمای شما در روز رای گیری باید سه ساعت متوالی به شما مرخصی دهد تا بتوانید رای دهید. نکته ی حایز اهمیت این است که هنگام رای دهی، و در سالن رای گیری، حق عکس انداختن و سلفی گرفتن را ندارید. در غیر این صورت قانون انتخابات را نقض کرده اید و ممکن است مشمول جریمه نقدی و یا حتی زندان شوید

.برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان کانادا ایکس در ارتباط باشید

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top