نیوبرانزویک برنامه توسعه مهاجر پذیری دارد

جدیدترین خبرها از این حکایت دارند که دولت نیو برانزویک قصد دارد طی پنج سال آینده، مهاجرت به این استان را افزایش دهد تا از این طریق چالش های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پیری جمعیت را بر طرف کند. طبق استراتژی رشد جمعیت نیو برانزویک، این استان قصد دارد تا سال 2024 سالانه 7500 مهاجر کاری/ اقتصادی را بپذیرد و بدین ترتیب جمعیت مهاجر این استان برابر با یک درصد جمعیت کل آن خواهد شد.

 

وزیر کار و آموزش عالی نیو برانزویک گفته است: ” رشد جمعیت برای موفقیت استان ما در آینده اهمیت کلیدی دارد. جذب و نگهداری مهاجران جدید به ما کمک خواهد کرد تا جمعیت خود را افزایش داده و نیازهای کارفرمایان خود را بر طرف کنیم”.

 

در این گزارش همچنین آمده است که ظرف 10 سال آینده 120000 شغل جدید در نیو برانزویک به وجود خواهد آمد. گفتنی است در حال حاضر جمعیت استان نیو برانزویک برآورده کننده ی نیاز های بازار کار این استان نیست و چنانچه مهاجرت افزایش نیابد، با توجه به کاهش نرخ زاد و ولد، این معضل بدتر هم خواهد شد.

 

نیاز استان نیو برانزویک به ویژه در زمینه خدمات درمانی و سلامت قابل توجه است. استان نیو برانزویک در برنامه پنج ساله خود موارد زیر را مطرح کرده است:

 

1.ایجاد ابزار و منابع مناسب برای آموزش و اطلاع رسانی به کارفرمایان نیو برانزویک در استفاده از مهاجرت برای بر طرف کرد نیازهای بازر کارشان

2.ترغیب دانشجویان خارجی به ماندن و اسکان در نیو برانزویک بعد از فراغت از تحصیل

3.بر طرف کردن مشکلات پیش روی متقاضیان مهاجرت و همسرانشان در به رسمیت شناختن مدارک شغلی و تحصیلی خارجی

4.ترویج برنامه های مهاجرت استانی در بازارهای فرانسه زبان

5.بازبینی برنامه مهاجرتی Entrepreneur برنامه مهاجرت استانی نیو برانزویک برای حصول اطمینان از اینکه به تازه واردان در راه اندازی کسب و کار به بهترین نحو کمک کند

6.کمک به بنگاه های مخصوص اسکان مهاجران که برای بر طرف کردن نیازهای تازه واردان و اعضای خاناده شان فعالیت می کنند

7.همکاری با ذینفعان دولتی برای ایجاد یک فرایند که طی آن مهاجران، قبل از مهاجرت کامل، جهت آشنایی اولیه با استان و محل زندگی سفرهای کوتاه انجام دهند

8.ترویج دوره های سواد فرهنگی برای کارفرمایان جهت آشنایی با فرهنگ های مختلف

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان کانادا ایکس در ارتباط باشید.

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top