یک میلیارد دلار برای متوقف کردن مهاجرت غیرقانونی

دولت کانادا قصد دارد یک میلیارد دلار برای متوقف کردن مهاجرت غیرقانونی هزینه کند

دولت لیبرال فدرال اعلام کرده است که قصد دارد مانع از ورود پناهجویان از نقاط ورودی غیر رسمی و قانونی به کانادا شود

در این جهت استراتژی های جدیدی برای مستحکم کردن مرزها، شناسایی، جلوگیری و حذف مهاجران غیر قانونی در نظر گرفته است. دولت جاستین ترودو همچنین در نظر دارد بررسی درخواست پرونده پناهجویان را تغییر دهد تا موارد غیرقانونی را شناسایی کند متقاضیان جدید می بایست سه سال منتظر بمانند تا پرونده آنها بررسی شود و در این میان توانایی شروع زندگی به طور رسمی در کانادا را نیز نخواهند داشت که مشکلات زیادی را برای دولت بوجود آورده 
 افرادی نیز که کاملا به صورت غیر قانونی طی سالهای گذشته وارد کانادا شده اند بیش از آنچه که باید در خاک کانادا بوده اند! و هزینه زیادی را بر دولت تحمیل نمودند لذا مبلغی به ارزش 1.18 میلیارد دلار در بودجه فدرال سال 2019 برای ایجاد امنیت در مرزها و بررسی پرونده های غیرقانونی در نظر گرفته شده است

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناسان کانادا ایکس در ارتباط باشید

    
   
                                                                                                       

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top