پروفسور الهام امامی،استاد دندان‌پزشکی دانشگاه مونترال

پروفسور الهام امامی، استاد تمام بخش دندان‌پزشکی دانشگاه مونترال واقع در استان کبک کانادا


اعضاء هیات علمی دانشگاه مک گیل درآخرین نشست خود پس از تحقیقات گسترده بین‌المللی، دو زن را به عنوان رئیس دانشکده دندان‌پزشکی و رئیس مدرسه آموزش مداوم این دانشگاه انتخاب کردند

دکتر امامی رئیس دانشکده دندان‌پزشکی مک گیل که برای نخستین بار در تاریخ این دانشگاه از بین بانوان دندان‌پزشک انتخاب شده است، یک بانوی ایرانی است که سال ۲۰۰۲ پس از هفده سال کار بالینی دندان‌پزشکی در بخش‌های دولتی و خصوصی کشورمان، به کانادا مهاجرت کرده است

وی به کار گروهی اعتقاد بسیاری دارد و از مدافعان ارزش‌های فرهنگی و گوناگونی جوامع است

پروفسور الهام امامی، جایگزین دکتر پل آلیسون ، رییس سابق این دانشکده که به مدت ده سال این سمت را برعهده داشت؛شدند

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در کانادا ایکس در ارتباط باشید

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top