بیومتریک کانادا چیست؟

:این روزها بیشتر افراد باید برای هریک از موارد زیر تست بیومتریک بدهند
تقاضای ویزای گردشگری - 
تقاضای مجوز کار - 
تقاضای مجوز ادامه تحصیل - 
  تقاضای مجوز حضور در کانادا - 
تقاضای مهاجرت به کانادا - 

بیومتریک چیست؟

بیومتریک یعنی عکس دیجیتال از صورت و انگشت نگاری دیجیتال  از 10 انگشت دست؛ اطلاعات بیومتریک در سیستم اداره ی مهاجرت کانادا ثبت میشود و هرزمانی که به کانادا سفر یا مهاجرت کنید، افسر مرزی 
چهره ی شما را با عکس ثبت شده در سیستم بیومتریک مقایسه میکند که مطمئن شود متقاضی ویز و کسی که در مرز حضور دارد یکی هستند
همچنین ار انگشت نگاری میتوانند برای بررسی پیشینه ی متقاضی کمک بگیرند
اگر سن متقاضی کمتر از 14 سال یا 80 سال یا بیشتر باشد نیازی به بیومتریک نیست
بطور پیش فرض بیومتریکی که برای ویزای موقت کانادا میدهید به مدت 10 سال اعتبار دارد

در زمان انگشت نگاری کانادا متصدی با دوربین یک عکس از شما خواهد گرفت و از شما میخواهد انگشتان خود را روی یک صفحه ی شیشه ایی قرار دهید، این پروسه حدود 5 دقیقه برای هر متقاضی طول خواهد کشید و
 برای انجام آن نیازی به گرفتن وقت قبلی از دفاتر انگشت نگاری نمیباش
برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با کارشناسان کانادا ایکس در ارتباط باشید
 
 
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top