ماهیگیری روی دریاچه یخ زده

 یکی از تفریحات پرطرفدار در کانادا ماهیگیری روی دریاچه یخ زده سیمکو در انتاریو است. کلبه هایی برای اقامت نیز در اطراف این دریاچه موجود هستند که در صورت تمایل میتوان آنها را برای مدتی کرایه کرد

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top