افتتاح شعبه رستوران مشهور کانادایی در چین

رستوران کانادایی تیم هورتونز به تازگی اولین شعبه ی خود در چین را افتتاح کرده است. این رستوران زنجیره ای به قهوه ها و دوناتهایش شهرت دارد. گفته ها حاکی از آن است که این رستوران تا ده سال آینده 1500 شعبه در چین افتتاح خواهد کرد
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Top