فرهنگ محیط کار در کانادا

محیط کار در هر فرهنگی آداب و قوانین خودش را دارد. اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید، بهتر است آداب و قوانین محیط کار در کانادا را بشناسید. با کانادا ایکس همراه باشید.

در مصاحبه ی کاری

هرگز برای اینکه کارفرما را تحت تاثیر قرار دهید در رزومه ی کاری خود اطلاعات غیرواقعی ننویسید. در صورتی که مشخص شود مدارک تحصیلی یا سابقه ی کاری ذکر شده در رزومه ی شما غیرواقعی هستند، اخراج خواهید شد.

در حین مصاحبه تلفن همراهتان را جواب ندهید. زیرا این کار خلاف ادب محسوب میشود.

پس از مصاحبه ی کاری، از شما انتظار میرود در ایمیلی کوتاه و بسیار مختصر از اینکه با شما مصاحبه شده است تشکر کنید و اگر فراموش کرده اید اطلاعاتی را درباره ی خودتان ارائه کنید در این ایمیل، اضافه کنید. 

در جلسات کاری

اگر قرار جلسه ی کاری با فرد یا افرادی داشته اید اما نمیتوانید در جلسه حاضر شوید، حتماً در اسرع وقت به آنها اطلاع دهید. دیر رسیدن به جلسات و مصاحبه های کاری نیز در فرهنگ کانادایی بی ادبی محسوب میشود. پس حتماً به موقع در محل جلسه حاضر شوید.

اطلاعات خصوصی افراد را نپرسید. در فرهنگ کانادایی سوال کردن درباره ی موضوعات شخصی، دارایی و درآمد، سلامتی و بیماری و اعتقادات مذهبی و سیاسی امری خلاف ادب محسوب میشود.

اگر همکارانی دارید که با رفتارشان شما را آزار میدهند، این موضوع را با سرپرست بخش خود و یا دپارتمان منابع انسانی در میان بگذارید.

در کانادا معمولاً با رییس یک کسب و کار رفتاری رسمی تر دارند. ممکن است در صورتی که تمایل دارید با رییستان صحبت کنید، لازم باشد از قبل وقت بگیرید. اما برای صحبت کردن با همکارانتان نیاز به این کار نیست.

برای کسب اطلاعات لازم درباره ی شرایط و روشهای اخذ انواع ویزای کانادا با کارشناسان کانادا ایکس در تماس باشید.

 

More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top