مسابقات زمستانی آلبرتا

هزاران ورزشکار و تماشاگر علاقمند به مسابقات ورزشی برای شرکت در مسابقات زمستانی کانادا به آلبرتا می آیند

این رویداد ورزشی که شامل مسابقات در نوزده رشته ی ورزشی مختلف است
 پس از المپیک 1988، بزرگترین رویداد ورزشی آلبرتا محسوب میشود

هاکی، اسکیت سرعتی، و تنیس روی میز از ورزشهایی هستند که مسابقات آنها در این رویداد برگزار خواهد شد


More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top