نجات بچه فوک در سواحل ونکوور

یک بچه فُک هفت ماهه در ساحل شمال شرقی جزیره ونکوور در حالی که وضعیت جسمانی مناسبی نداشت پیدا شد و برای مراقبت و درمان به مرکز مراقبتی حیوانات
  .منتقل شد. وضعیت این فک در حال حاضر رو به بهبود است
.فکها اغلب در ژانویه و ژوئن در بیست تا صد و پنجاه کیلومتری ساحل در بریتیش کلمبیا یافت میشوند
 .در سال 1960 یک بچه فوک به نام نیپی نیز در همین منطقه نجات یافته بود
  اخبارکانادا #اخبارروز #مهاجرت_کانادا #ویزا_کانادا #اقامت_دایم# 
More Picture

Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top