ویزای

 

ویزای کار کانادا با وجود داشتن سوء پیشینه ممکن است؟


کار دانشجویی در پردیس دانشگاه های کانادا

شما به عنوان دانشجو و اهل علم و تحقیق می توانید به کارهای تدریس، تحقیق و آزمایش در موسسات و کارآموزی داخل بیمارستان بپردازید؛ این کارها ممکن است بیرون از محدوده پردیس دانشگاه های کانادا باشد اما دارای ارتباطات و انجمن هایی با دانشگاه های کانادا نیز ه

اتفاقات مهاجرتی کانادا در سال 2019

سال 2019 هرچه در سیستم فدرال آرامش و ثبات برقرار بود در سیستم کبک با تغییر برنامه ها شرایط متفاوتی ایجاد شد

با آموزش و پرورش در کانادا بیشتر آشنا شوید


با سابقه کار و تحصیلات بالاتر در کانادا درآمد بالاتری خواهید داشت


قرارداد تجاری جدید بین کانادا،آمریکا و مکزیک


قوانین انگشت نگاری ویزای کانادا درحال تغییر است


نیو فاندلند و لابرادور امسال از هدف مهاجرتی ۲۰۲۲ فراتر خواهد رفت


مقدار پول لازم برای ورود به کانادا


کانادا معروف به بهشت مهاجران


Make Your Dream

Make Your Life


Copyright 2018
Top