میان

 

کانادایی‌ها بیش از پیش نسبت به انتقال بیماری نگرانند


افراد در تورنتو خواستار دایره های فاصله اجتماعی در پارک ها شده اند.


افزایش مصرف سیگارهای الکترونیکی میان جوانان 16 تا 19 سال!


کبک در جذب مهاجران در سال 2019 کم کار تر بوده است


شرایط خرید ماشین در کانادا برای مهاجرین جدید

اگر یکی از مهاجرین جدید کانادا هستید و یا قصد مهاجرت به کانادا را دارید، احتمالا خرید ماشین در کانادا یکی از مسائلی است که در ذهنتان وجود دارد. داشتن یک ماشین برای رفتن به سر کار، مدرسه، فروشگاه یا سفرهای مختلف گزینه بسیار مناسبی است.

میانگین درآمد در کانادا


کانادا در سال 2020 پذیرای مهندسین کامپیوتر و مشاغل مرتبط با آن خواهد بود


مهاجرت پرنس هَری و مگان به کانادا


ارزانترین شهرهای کانادا برای زندگی


اتفاقات مهاجرتی کانادا در سال 2019

سال 2019 هرچه در سیستم فدرال آرامش و ثبات برقرار بود در سیستم کبک با تغییر برنامه ها شرایط متفاوتی ایجاد شد

Make Your Dream

Make Your Life


Top