اولین

 

اولین محموله واکسن کرونا به کانادا رسید


افراد در تورنتو خواستار دایره های فاصله اجتماعی در پارک ها شده اند.


موافقت موقت دولت کانادا برای پخش بانگ اذان از بلندگوهای مساجد


کار دانشجویی در پردیس دانشگاه های کانادا

شما به عنوان دانشجو و اهل علم و تحقیق می توانید به کارهای تدریس، تحقیق و آزمایش در موسسات و کارآموزی داخل بیمارستان بپردازید؛ این کارها ممکن است بیرون از محدوده پردیس دانشگاه های کانادا باشد اما دارای ارتباطات و انجمن هایی با دانشگاه های کانادا نیز ه

اتفاقات مهاجرتی کانادا در سال 2019

سال 2019 هرچه در سیستم فدرال آرامش و ثبات برقرار بود در سیستم کبک با تغییر برنامه ها شرایط متفاوتی ایجاد شد

با سابقه کار و تحصیلات بالاتر در کانادا درآمد بالاتری خواهید داشت


چه زمانی برای مهاجرت به کانادا مناسب است؟


ورزش معروف هاکی،محبوب کانادایی ها


مدارس شبانه روزی در کانادا


افتتاح شعبه رستوران مشهور کانادایی در چین


Make Your Dream

Make Your Life


Top